Historie | Silkeborg Teaterkreds

Silkeborg Teaterkreds Velkommen i det levende teater!

HISTORIE
1863 stiftedes Håndværkerforeningen, 1883 Handelsstandsforeningen, 1890 Landboforeningen. De eksisterer alle endnu. Håndværkerforeningen fik sin første bygning på Torvet i 1887, bygget af arkitekt Uldall, Randers, og sin anden i 1896 af arkitekt Rosen med en stor sal, som fungerede som byens (eneste) koncert- og teatersal, hvor der blev spillet teater og musiceret både af lokale og udenbys kræfter. Den 21. marts 1896 åbnede man således den første teatersæson med en prolog, forfattet af postmesterinde Karoline Petersen: Fantasus, to bagateller og et hjemstavnsstykke af den meget produktive, lokale historiker og forfatter Edv. Egeberg: En Wandgang paa Hattenæs.
I 1967 vedtog Folketinget en ny teaterlov, som bl. a. indeholdt mulighed for at opnå tilskud til abonnements-ordninger. D.v.s. statligt tilskud til nedbringelse af teaterbilletprisen såfremt publikum købte billetter til mindst 3 forestillinger i en teatersæson.
Næste betingelse var, at man i kommunen stiftede en publikumsforening til formidlingen af netop disse statlige midler.
Den 10. februar 1967 besluttede bestyrelsen i Silkeborg Haandværkerforening at nedsætte et teaterudvalg, som skulle se på mulighederne for at oprette en sådan forening.
Arbejdsudvalget kom til at bestå af:
Malermester Henning Henriksen (Henning H – også kaldet)
Viceborgmester Judithe Boock
Turistchef Preben Sloth
Kommuneass. Knud Due
Planteskoleejer Søren Andersen
Disse blev suppelret af håndværkerforeningens teaterudvalg
Grosserer Kjærgaard
Direktør P. E. Therkildsen
Samt førnævnte Henning H.

Hen over foråret og sommeren 1967 arbejdede udvalget med udkast til vedtægter, som indsendtes til kulturministeriet til godkendelse, og ansøgning om tilskud fra Silkeborg Kommune m.v.

Vedtægtsforslaget blev godkendt af kulturministeriet. Kommunen gav afslag.

Så den 30. august 1967 afholdtes stiftende generalforsamling, hvor man oprettede Silkeborg Teaterkreds. Startkapitalen blev tilvejebragt ved 2 lån på hver kr. 1.500 fra henholdsvis Silkeborg Haandværkerforening og A.O.F., Silkeborg.

Teaterkredsens første bestyrelse kom til at se således ud:
Malermester Henning Henriksen – formand
Turistchef Preben Sloth – kasserer
Kommuneass. Knud Due – sekretær
Viceborgmester Judithe Boock
Planteskoleejer Søren Andersen.

Første års regnskab udviste et pænt overskud på. Kr. 2.981, hvortil byens daværende borgmester havde følgende kommentar: "Der kan I se, I behøvede jo slet ikke tilskud fra kommunen".

Det allerførste program, som dækkede efteråret 1967, bestod af 3 forestillinger: Bal i den Borgerlige af Ernst Bruun Olsen. Af medvirkende kan nævnes: Tove Mäes, Louis Miehe-Renard, Kjeld Nørgaard, Hans Rostrup, Klaus Pagh, Jørgen Teytaud, Ole Hartmann, Lis Adelvard og Beatrice Palner
Dollarprinssen operette af Leo Fall med ialt 32 medvirkende og
Vildfuglen af Jean Anouilh. Medvirkende: Agnethe Bjørn, Bodil Steen, Henrik Wiehe, Paul Müller, Mogens Hermansen, Svend Bille, Jytte Elga-Olga, Lone Lindorff og Rigmor Hvidtfeldt.

Der blev meldt udsolgt til alle 3 forestillinger i løbet af nogle ganske få dage. Mange silkeborgen-sere blev noteret på venteliste.


Teaterforestillingerne blev alle opført i Håndværkerforeningens bygning, Torvet 1, som fra sin opførelse havde dannet ramme omkring teaterforestillinger arrangeret af Silkeborg Håndværker-forening ved teaterudvalget indtil bygningen blev Schalburteret under 2. verdenskrig.
I årene frem til bygningens genopførelse i 1950-erne var byens teaterliv henvist til den af coope-rationen opførte forsamlingsbygning: Sønderport, Søndergade.Fra medio 1950-erne til medio 1990.erne dannede teaterbygningen på torvet rammen omkring næsten alt teaterliv i Silkeborg, herunder Silkeborg Teaterkredsens forestillinger.
Midt i 1990-erne var bygningen og især publikumsfaciliteterne så nedslidte, at vores lokale publikum søgte andre græsgange i vore nabobyer, når man skulle i teatret.
Dette bevirkede, at Silkeborg Teaterkreds indstillede sin virksomhed over en perioden på 4-5 år.

I slutningen af 1990-erne nedsatte Silkeborg Kommune, Silkeborg Håndværkerforening og A.O.F et udvalg, som skulle se på mulighederne for fornyelse af teaterbygningen på Torvet.
Under udvalgets arbejde kom det for en dag, at Papirfabrikken skulle lukkes, og at der ville blive mulighed for at etablere et helt nyt og moderne teaterhus et eller andet sted på den store fabriks-grund.
Ved mageskifte blev grunden erhvervet. Med kontante indskud fra Silkeborg Kommune, Fonden Silkeborg Teater (Silkeborg Håndværkerforening) og A.O.F, Silkeborg stiftedes en fond. Bestyrelsen i denne fond fik til opgave via donationer og lån at skaffe midler til opførelse af et helt moderne teaterhus.
Resultatet blev det vi i dag kender som Jysk Musik & Teaterhus, som ligger perfekt ud til byens havneområde.