Silkeborg Teaterkreds

Silkeborg Teaterkreds Velkommen i det levende teater!


DEN NÆSTE FORESTILLING

Vi vender tilbage så snart, der er nyheder.

20200227-084148-l-1920x1324we
Coronavirus
Kære teaterven
Der bliver ingen teaterforestillinger i de kommende uger. Jysk Musikteater lukker ligesom alle andre kulturinstitutioner. Som udgangspunkt forsøger vi at flytte vores forestillinger, men starter med en aflysning og en evt. erstatningsforestilling:
  • Folketeatrets 2 PÅ TUR aflyses og billetterne refunderes.
  • Batidas DEN STORE BOG OM AT BLIVE VÆK: Vi forsøger at finde et nyt tidspunkt. Når datoen for erstatningsforestillingen er fastlagt, kan de publikummer, som ikke kan flytte datoen, få refunderet billetten.
Vi afventer udviklingen og holder kontakt med de berørte teatre, som skal spille efter påske.

Med venlig hilsen

Hans Løkke
Formand for Silkeborg Teaterkreds

Fra Silkeborg Kommune har vi modtaget følgende:
Til alle foreninger og brugere af faciliteter i Silkeborg Kommune
 
Silkeborg Kommune har nedsat et kriseberedskab til håndtering af kommunens indsats vedr. COVID-19. I forlængelse af dette orienteres alle foreninger og brugere af faciliteter i kommunen om den aktuelle situation. Yderligere information vil blive udsendt hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger ændres væsentligt.  
 
Silkeborg Kommune anbefaler generelt, at alle holder sig løbende orienteret om den aktuelle status vedr. COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (sst.dk) og agerer som anbefalet dér. Sundhedsstyrelsen har en hotline (tlf. 72 22 74 59) der kan håndtere yderligere spørgsmål om COVID-19. Silkeborg Kommune opdaterer ligeledes løbende kommunens hjemmeside (silkeborg.dk) med relevant information til kommunens borgere.  
 
ukendt Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk
Venlig hilsen

PROGRAM 2019-20

Kan ses i elektronisk form herunder.
Tryk på billedet længere nede på siden.
Forside_Program_for_saeson_2019-2020
Et trykt program kan bl.a. afhentes i Jysk MusikTeater eller på Silkeborg Bibliotek.
Billetbestilling for medlemmer og medlemstegning kan ske via tilsendt link.
Løssalg starter 29.maj kl. 13.00 fra JMTS hjemmeside eller fra denne side her.

Billetter kan bestilles via Jysk MusikTeater.
Åbningstid: ons-fredag, kl. 13-16 - torsdag til kl. 17.00 - samt et time før hver forestilling.
Desuden kan bestilles pr. mail på
billetsalg@jmts.dk
Desuden direkte elektronisk bestilling på
jmts.dk.

Direkte download af programmet kan ske her.

Se også Teaterklubben for Børns program

1190635-Program-for-Sson-2019-2020-FLIP-brn_Side_1

Direkte download af programmet kan ske her.


facebook-22x22 Kommentér vore forestillinger på Facebook

Silkeborg Teaterkreds' hjemmeside
Silkeborg Teaterkreds hjemmeside skulle gerne give vore medlemmer og andre interesserede mulighed for at holde sig orienterede om de teaterforestillinger og andre aktiviteter vi løbende har på programmet.
Brug hjemmesiden og giv os gerne en melding, hvis du synes, der er ting der kan gøres bedre eller der er ting du savner.
Bestyrelsen